ÇEREZ POLİTİKASI

 1. Kapsam

Bu Çerez Politikası ('Politika'),EasyVit Sağlık Ürünleri Sanayi A.Ş. ('EasyVit'veya 'Şirket') tarafından yürütülenhttp://sjomansl.pcdestek.com/alan adlı internet sitesi için geçerli olup, çerez kullanımına ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 6698 sayılı 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' (KVKK)'nun 10.maddesi uyarınca EasyVit aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamalarıhttp://sjomansl.pcdestek.com/adresli web-sitemizi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar.

 • Çerez (Cookie) nedir?

Çerez; bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi amacıyla cihazlara (bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb.) yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.

Çerezler konusundan daha detaylı bilgi içinwww.aboutcookies.orgveyawww.allaboutcookies.orgadreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Çoğu web tarayıcısı çerezleri destekler; ancak, kullanıcılar tarayıcılarını belirli türlerde çerezleri veya özel çerezleri reddedecek şekilde ayarlayabilirler. Bunun yanı sıra kullanıcılar diledikleri zaman çerezleri silebilirler.

Temel olarak 4 farklı işlev gören çerez türü vardır:

Sitenin çalışması için zorunlu olan çerezler Şirketimiz tarafından işletilen internet sitesinin size sunduğu temel özelliklerinden faydalanmak için zorunlu çerezlerdir. Bu çerezler olmadan internet sitemizi sağlıklı görüntüleyemez ve özelliklerinden faydalanmazsınız. Bunlar geçici çerezler olup, tarayıcınızı kapattığınız anda silinmektedir.
Sitenin işlevselliğini artıran çerezler Sizin ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre internet sitemizi fonksiyonel olarak uygun hale getirir ve yapmış olduğunuz tercihlerin (dil ayarları, girişlerin otomatik tamamlanması vb.) hatırlanmasına izin verir. Bu çerezler olmadan, internet sitesi daha önce yapmış olduğunuz tercihlerinizi hatırlayamaz ve size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunamaz.
Site'nin analizi için gerekli olan çerezler İnternet sitemizin performansını ve kullanıcı deneyimini arttırmamıza yardımcı olan çerezler olup, sayfalarımızın kullanıcı ziyaret sıklığı, alınan hataların kaynağı, kullanıcıların sitelerimizde geçirdiği toplam zaman gibi kullanım verileri hakkında bilgi sağlamaktadır.
Reklam ve pazarlama için kullanılan çerezler Şirketimizin bilgisi dahilinde kullanılan üçüncü parti tedarikçilere ait çerezlerdir. Bu çerezler ile birlikte kullanıcı deneyimini artırmak, kişiselleştirilmiş reklam gösterebilmek ve yayınlanan reklamların takibi, performans ölçümleri ve hedeflemeleri yapılabilmektedir.
 • Çerez Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

EasyVit,http://sjomansl.pcdestek.com/ üzerinden ziyaretçilerden çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

EasyVit tarafındanhttp://sjomansl.pcdestek.com/ sitesinde yer alan çerezler vasıtasıyla toplanan IP adresi, lokasyon gibi kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere istinaden işlenmektedir:

 • Zorunlu çerezler, Site'nin çalışır biçimde sunulabilmesi amacıyla KVKK'nun 5. maddesi uyarınca 'bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması', 'İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması', 'Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması', 'Kanunlarda açıkça öngörülmesi' hukuki sebeplerine istinaden işlenmektedir.
 • Buna karşılık diğer çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel veriler ise veri sahibinin açık rızasına istinaden işlenmektedir.
 • Sitemizde Kullanılan Çerezlere İlişkin Bilgiler
Çerez Servis Sağlayıcısı Çerez İsmi Çerez Tanımı Çerez Türü Çerez Süresi
.doubleclick.net test_cookie Bu çerez, doubleclick.net tarafından ayarlanır. Çerezin amacı, kullanıcının tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini belirlemektir. Reklam/Pazarlama 15 dakika
.youtube.com YSC Bu çerezler Youtube tarafından ayarlanır ve gömülü videoların görüntülenmelerini takip etmek için kullanılır. Reklam/Pazarlama Oturum süresi
.youtube.com VISITOR_INFO1_LIVE Bu çerez Youtube tarafından ayarlanmıştır. Bir web sitesindeki gömülü YouTube videolarının bilgilerini izlemek için kullanılır. Reklam/Pazarlama 5 ay 27 gün
.doubleclick.net IDE Google DoubleClick tarafından kullanılır ve kullanıcının web sitesini ve diğer reklamları nasıl kullandığına ilişkin bilgileri web sitesini ziyaret etmeden önce saklar. Bu, kullanıcılara kullanıcı profiline göre kendileriyle alakalı reklamlar sunmak için kullanılır. Reklam/Pazarlama 1 yıl 24 gün
.sjomanns.com.tr _gcl_au Bu çerez, web sitesiyle kullanıcı etkileşimini anlamak için Google Analytics tarafından kullanılır. Analitik 3 ay
.sjomanns.com.tr _ga Bu çerez, Google Analytics tarafından yüklenir. Çerez, sitenin analitik raporu için ziyaretçi, oturum, kampanya verilerini hesaplamak ve site kullanımını takip etmek için kullanılır. Çerezler, bilgileri anonim olarak depolar ve benzersiz ziyaretçileri tanımlamak için rastgele oluşturulmuş bir sayı atar. Analitik 2 yıl
.sjomanns.com.tr _gid Bu çerez, Google Analytics tarafından yüklenir. Çerez, ziyaretçilerin bir web sitesini nasıl kullandığına ilişkin bilgileri depolamak için kullanılır ve web sitesinin nasıl çalıştığına dair bir analitik raporu oluşturmaya yardımcı olur. Ziyaretçi sayısı, geldikleri kaynak ve anonim bir biçimde ziyaret edilen sayfalar dahil olmak üzere toplanan veriler. Analitik 1 gün
.sjomanns.com.tr _gat_gtag_UA_90139022_1 Bu çerez Google tarafından ayarlanır ve kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. Analitik 1 dakika
.sjomanns.com.tr _gat_UA-90139022-1 Bu, Google Analytics tarafından ayarlanan bir kalıp türü çerezdir ve ad üzerindeki kalıp öğesi, ilgili olduğu hesabın veya web sitesinin benzersiz kimlik numarasını içerir. Google tarafından yüksek trafik hacimli web sitelerinde kaydedilen veri miktarını sınırlamak için kullanılan _gat çerezinin bir varyasyonu gibidir. Analitik 1 dakika
.sjomanns.com.tr _gat_UA-90139022-13 Bu, Google Analytics tarafından ayarlanan bir kalıp türü çerezdir ve ad üzerindeki kalıp öğesi, ilgili olduğu hesabın veya web sitesinin benzersiz kimlik numarasını içerir. Google tarafından yüksek trafik hacimli web sitelerinde kaydedilen veri miktarını sınırlamak için kullanılan _gat çerezinin bir varyasyonu gibidir. Analitik 1 dakika
.sjomanns.com.tr _ga_GQHN2DMM47 Bu çerez, Google Analytics tarafından yüklenir. Analitik 2 yıl
.google.com _GRECAPTCHA Bu çerez Google tarafından ayarlanır. Belirli standart Google çerezlerine ek olarak reCAPTCHA, risk analizini sağlamak amacıyla yürütüldüğünde gerekli bir çerezi (_GRECAPTCHA) ayarlar. Zorunlu 5 ay 27 gün
sjomanns.com.tr elementor Bu çerez, web sitesinin WordPress teması tarafından kullanılır. Web sitesi sahibinin, web sitesinin içeriğini gerçek zamanlı olarak uygulamasına veya değiştirmesine olanak tanır. Zorunlu Hiçbir zaman
 • Çerezlerin Kullanılma Amaçları ve Çerezler Aracılığıyla Toplanan Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Çerezler, Şirket tarafından işletilenwww.sjomanns.com.tr

alan adlı internet sitesinin;

 • Çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek,
 • Siteyi analiz etmek ve Site'nin performansını arttırmak,
 • Site'nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak,
 • Site ziyaretçilerinin hareketlerini takip etmek,
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek amaçlarıyla kullanılmaktadır.
 • Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel verilerinizin EasyVit tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; KVKK'nin 11. maddesi uyarınca;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

 • Çerezlerin Yönetimi

Tarayıcınızın türüne göre çerezlere izin verme veya çerezleri reddetmek kapsamında atmanız gereken adımlar değişiklik gösterebilir. Bu kapsamda aşağıda farklı tarayıcılar özelinde yapılan açıklamaları dikkate alarak izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz:

Google Chrome: Browser'ınızın 'adres bölümünde' yer alan, 'kilit işareti' veya 'i' harfini tıklayarak, 'Cookie' sekmesinden çerezlere izin verebilir veya bloke edebilirsiniz.

İnternet Explorer: Browser'ınızın sağ üst köşesinde yer alan 'Tool' veya 'Araçlar' Bölümünden 'Güvenlik' sekmesini tıklayın ve 'izin ver' veya 'izin verme' şeklinde çerez yönetimizi gerçekleştirin.

Mozilla Firefox: Browser'ınızın sağ üst köşesinde yer alan 'menüyü aç' sekmesini tıklayınız. 'Seçenekler' görselini tıklayarak 'Gizlilik ve Güvenlik' butonunu kullanarak çerez yönetiminizi yapınız.

Diğer browserlar için de (opera, microsoft edge gibi), ilgili browser'ın yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.

Safari: Telefonunuzun 'Ayarlar' bölümünden 'safari' sekmesini seçip, 'Gizlilik ve Güvenlik' Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.

 • Kişisel Verilerinizin Üçüncü Taraflara Aktarılması

Çerezler aracılığıyla Şirket tarafından toplanan ve/veya bunları işleyerek elde edilen kişisel verileriniz, işbu Çerez Politikasında belirtilen kişisel veri işleme amaçları kapsamında Şirket tarafından işletilen Site'nin yayını ve işletilmesi konularında destek ve hizmet aldığımız yurt içinde ve yurtdışında bulunan tedarikçiler ve iş ortaklarımızla (veri analiz ve depolama şirketleri vb.) paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz, yasal bir talepte bulunulması durumunda hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlarla, adli ve idari makamlarla da paylaşılabilecektir. Kişisel verileriniz, üçüncü taraf çerezleri kullanımı söz konusu olduğunda çeşitli ülkelerde bulunan sunucularda saklanabilecektir.

 • Gizlilik Politikasında Değişiklik Yapılması

EasyVit, işbu Çerez Politikası'nı yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 1. Bizimle İletişime Geçin

Şirketimizin işbu Çerez Politikası, Veri Saklama ve İmha Politikası ve mevzuat kaynaklı sair yükümlülükleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi almak ve talep ve şikâyetlerinizi tarafımıza iletmek için bize her zaman aşağıda verilen adres üzerinden ulaşabilirsiniz.

Adres: Dudullu OSB Mah. 1. Cad. No:30/2 34776 Ümraniye, İstanbul

E-mail:kvkk@easyvit.com.tr

Çerez Politikamız, 26.07.2021 tarihinde güncellenmiştir. EasyVit Sağlık Ürünleri Sanayi A.Ş. olarak, internet sitemizde kullandığımız çerezleri değiştirebilir, ilave çerezler kullanabilir veya mevcut çerezlerin kullanımına son verebiliriz. Bu kapsamda Çerez Politikası'nda yer alan bilgileri değiştirme hakkımızın saklı olduğunu, değişiklik halinde Çerez Politikası'ndan güncel bilgiye ulaşabileceğinizi bildirmek isteriz.

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için KVKK ve Aydınlatma Metni'ni ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.